Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling i Foreningen Kammagruppen

Vi afholder stiftende generalforsamling for Foreningen Kammagruppen Torsdag den 27. maj kl. 18.00 i Aalborg (nærmere lokation udmeldes sammen med endelig dagsorden senest 10. dage før).

På generalforsamlingen har vi tre vigtige opgaver:

 • Vi skal have stiftet Foreningen Kammagruppen
 • Vi skal have vedtaget foreningens vedtægter
 • Vi skal have valgt bestyrelse, næstformand og formand for 2021

Dagsorden for stiftende generalforsamling

 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af vedtægter og stiftelse af Foreningen Kammagruppen
 • Godkendelse af dispensation til formand og næstformandsvalg
 • Valg til bestyrelse
 • Indkomne forslag
 • Budget
 • evt.

Du kan stille forslag til dagsordenen

Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til Kamma@Kammaprisen.dk senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være til stede, på generalforsamling til præsentation af forslag. Hvis forslagsstiller udebliver fra generalforsamling frafalder forslaget. Der kan være flere forslagsstillere til et forslag.

Vil du være en del af bestyrelsen?

Et af de væsentligste punkter handler om valg af bestyrelsen. Du kan vælge at stille op til posten som enten; bestyrelsesmedlem, næstformand eller formand for Kammagruppen. Alle frivillige kan stille op.

Efter succesfuld GF er der fællesspisning

med venlig hilsen, Karina Burgdorff og Maja Torp