Hvis kvinder vil have mere plads i ledelser og bestyrelser - må vi også afgive plads i hjemmet

Kommentar af Karina Burgdorff, Stifter af Kammaprisen.dk

Lad mig sige det med det samme. Jeg har to børn, som nu er voksne. Jeg tog størstedelen af barslen for begge børn. Det gjorde jeg af flere årsager; først og fremmest fordi det var det økokonomisk mest ansvarlige at gøre for vores lille familie. Men også fordi jeg gerne ville det og så selvfølgelig også fordi det er sådan de fleste gør, så det stillede jeg som hhv. 23- og 26 årig mor ikke spørgsmålstegn ved. Heldigvis blev jeg tvunget til at komme hurtigere tilbage til arbejdet end normalt pga. de gældende regler dengang om forældreorlov og derfor fik min dejlige mand mulighed for med vores ældste søn, at have 6 mdr. forældreorlov fra vores søn var 6 mdr. og det var godt givet ud. Men jeg skal ærligt indrømme at jeg ville have valgt at det var mig, hvis det havde været muligt.

Derfor er jeg også helt på linje med de kvinder som lige nu forsøger at argumentere imod det nye forslag fra arbejdsmarkedets parter om at dele den øremærkede barsel mellem mænd og kvinder lige. For hvorfor skal vi kvinder afgive noget af det der er vores øremærkede tid, til vores mænd. Til fædrene til vores børn. Det vil vi da ikke, vel?

Men kære medsøstre, den går bare ikke. Vi kan altså ikke med den ene hånd kræve ligestilling, lige behandling på arbejdsmarkedet, samme muligheder for at blive direktører og bestyrelsesformænd, og så samtidigt ikke ville give vores mænd lige forældrerettigheder. Det gælder i øvrigt ikke kun i forhold til barsel, men også i forhold til f.eks. mænds rettigheder til samvær og til at være primære bopælsforældre ved skilsmisse – der er vi nemlig heller ikke lige endnu. Fordi det er os der bliver gravide, er det også os der suverænt bestemmer om der overhovedet skal være et barn at blive forældre til. En mand kan hverken juridisk fraskrive sig et faderskab eller for den sags skyld tilvælge et barn som moderen ikke ønsker. Men skal vi ikke, alligevel være lidt bedre til at dele med fædrene i porten ved barsel og skilsmisser.

Det kan jo ligefrem være, at vi ligesom det er tilfældet i Sverige eller på Island hvor man har årelange erfaringer med at dele barslen lige, faktisk oplever at det giver mere plads på ledelses- og bestyrelsesgangene til dem som vil det?

Det handler jo om, at et barn som udgangspunkt har ret til begge sine forældre (eller alle sine forældre, hvis man er flere end to om det) og at far ikke alene er ligeså god som mor til at passe sit barn, men på nogle områder jo kommer med helt andre perspektiver og andre måder at være forældre på. Ligesom det primære argument FOR ligestilling er at diversitet er godt – så er det også godt for det lille barn.

Men hvad med familiernes ret til at vælge selv spørger du så? Præmissen for det frie valg holder ikke. Det er nemlig ikke altid muligt for en familie at vælge frit, jf. mine egne overvejelser om barsel da mine egne børn var små. Fordi min mand var ansat et sted hvor barsel hos fædre var ildeset, så blev det i realiteten for risikabelt for en ung familie at vælge frit. Først da han fik nyt arbejde i staten, blev det muligt for ham at tage forældreorlov. Dernæst er der jo lige det med os kvinder – er vi klar til at lade familien vælge frit – eller insisterer vi på, at vi ikke vil afgive noget af VORES barsel til fædrene? Noget i debatten kunne tyde på det. Men det kan vi ikke være bekendt.

Hvis vi vil have ligestilling, så skal det gå begge veje.

Jeg foreslår følgende:

  • I stedet for at vi kalder det mor og far, så lad os sige at forældrene skal dele ansvaret
  • Hvis man er alene med sit barn skal man kunne allokere tiden til en anden primær omsorgsperson (det kunne også være den mor, som er alene med barnet)
  • Selvstændiges barsels-forhold skal forbedres (det er ikke kun i det nye forslag, at barsel kan være problematisk for f.eks. solo-selvstændige)
  • Vi kvinder skal se det som en gave, at vi får mulighed for at give vores dyrebare børn kvalitetstid med deres fædre helt fra starten. Det bliver fædrene kun bedre af og det gør kvinder og børn også.

 

Rul til toppen