Hvad er den ideelle Kammakvinde?

Udviser styrke

En Kamma kvinde har gennemslags-kraft og power til at skabe og påvirke verden omkring hende.

Er feminin

Feminin er et mindset; en kunnen til mestre dybe intelligente samtaler og hjertes sprog, at indgå i lige-værdige rela-tioner med de mest fremtrædende personer i samfundet uden at fornægte sine feminine og følsomme sider.

Inspirerer andre

En Kamma kvinde er en rollemodel som andre beundrer. Her er en foregangskvinde, der inspirerer andre med sit virke og udviser horisonten for hvad der er muligt.

Er modig

En kammakvinde tør at gå forrest i arbejdet og kampen for det hun tror på. Hun turde at færdes i det hun endnu ikke kender.

Handler etisk

En Kamma kvinde er bevidst om det ansvar og den indflydelse, der følger hendes position. Hun forvalter sin magt etisk.

Er empatisk

En Kamma kvinde ser verden fra andre perspektiver end sit eget og integrer disse perspektiver i sine beslutningsprocesser.

Har et godt omdømme

En Kamma kvinde er værdsat blandt kollegaer og samarbejdspartnere.

Kammakvinder skaber positive resultater og har indflydelse.
En Kammakvinde bruger sin platform til at hjælpe andre med at skabe succes.
Prisen er indstiftet af og drevet af en gruppe af kvinder som ledes af Maja Torp og Karina Burgdorff Jensen som repræsenterer forskellige områder af samfundet; Den Offentlige sektor, Politik, Forskning, Undervisning og Erhvervsliv.
Kammaprisen er første skridt imod at skabe de Moderne Kammas Saloner i Nordjylland.
Kammas Saloner vil være mødestedet for kammakvinder og skal have til formål at skabe et forum, hvor Kammakvinderne kan mødes for at støtte hinanden i at skabe positive forandringer i samfundet.
Kammas Saloner er åbne for alle tidligere nominerede til Kammaprisen.
Kvinder er kvinder bedst.

Kvinderne bag Kammaprisen

Initiativtagere

Karina Burgdorff Jensen

Videnskabelig Assistent & Ph.D. Studerende Aalborg Universitet Business School
Konsulent Salesmovement i samarbejde med Intenz.com
Uddannelsesbaggrund:
Cand. Mag, Interpersonel Kommunikation (2011), Aalborg Universitet
Jeg har gennem 20 år arbejdet med salg både i praksis, som salgsleder, coach og sælger og har siden 2014 arbejdet med salgsforskning på mit Ph.D. projekt om innovative salgsmetoder. Jeg kender derfor til salg fra både praktisk og teoretisk vinkel.
Ud over Ph.D. projektet er jeg optaget af undervisning i salg både på universitetet og som konsulent og forretningsudvikler i samarbejde med konsulenthuset Intenz. Jeg arbejder ligeledes i en række bestyrelser på internationalt plan, i netværk som omhandler salgsforskning og værdiskabelse. Arbejdet er særligt koncentreret om konference og seminarplanlægning og internationale samarbejder.
Privat har jeg to teenagedrenge på hhv. 17 og 19 år og jeg har været gift med Kim siden 1997. Ud over børn og mand består familien af vores to hunde. Fritiden bruger jeg på Junior Chamber International (JCI.dk) hvor jeg er Senator (æresmedlem), socialt samvær, og så elsker at læse og rejse. Jeg har det bedst i selskab med familie og mine nære venner.

 

Maja Torp

Byrådsmedlem (V) i Aalborg Kommune
Folketingskandidat
Leder i Aalborg Kommune
Uddannelsesbaggrund:
Cand. Scient. Adm. (1999), Aalborg Universitet
Master i Offentlig Ledelse (2020), Aalborg Universitet
Jeg har gennem 20 år arbejdet inden for den offentlige sektor – både inden for Stat, Region og Kommune og kender derfor den offentlige sektor rigtig godt inde fra. De senere år har jeg arbejdet med kommunal ledelse og har suppleret mine lederkompetencer med en Master i Offentlig Ledelse.
Derudover har jeg i mange år været aktiv på den politiske arena, og har siden kommunalvalget i 2017 været medlem af Aalborg Byråd, hvor jeg bl.a. arbejder politisk med børn og unge, ældre og handicappede, ligestilling og meget andet. Jeg er desuden opstillet som folketingskandidat i den nordjyske storkreds.
Privat har jeg tre teenagebørn på hhv. 17, 17 og 19 år, som jeg bor sammen med i Aalborg. Fritiden bliver brugt i et mix af politik, socialt samvær, og mange forskellige typer af arrangementer. Blandt andet i form af bestyrelsesarbejde og netværk så som Rotary og Søgaardgruppen. Jeg brænder for at skabe nyt og har en positiv livsfilosofi.

Kammagruppen

Kammaprisen kan kun blive til og blive en succes på grund af de mange fantastiske kvinder og mænd, som bidrager med deres viden, kompetencer og tid til projektet. Vi kalder dem Kammagruppen, mest fordi de alle ville være værdige til at vinde prisen.

I Kammagruppen arbejder vi på flere forskellige aktiviteter og projekter, som fremmer ligestilling mellem kønnene. Vi arbejder blandt andet på:

  • Uddeling af Kammaprisen årligt
  • Forskning i ligestillingsrelaterede emner
  • Netværk (Kammas Saloner)
  • Formidling af viden om ligestillingsrelaterede emner

Opgaverne løser vi i mindre grupper, som er beskrevet herunder.

Kamma Administration

Kamma Administration er ansvarlig for administration og overdragelse til vores kommende bestyrelse. Kammagruppen bliver i løbet af 2021 til en forening, men indtil denne er stiftet er Administrationsgruppen ansvarlig for driften. Gruppen har blandt andet ansvar for systemer til indstilling af kandidater, regnskab, strategi, udarbejdelse af vedtægter og oprettelse af forening med mere.

Gruppen består af: Maja Torp, Karina Burgdorff Jensen, Karen Melchior Jensen og Charlotte Vangsgaard

Kamma Kommunikation

Kommunikationsgruppen er ansvarlig for vores sociale medier (Linkedin, Facebook, Instagram og Youtube) samt for vores hjemmeside. Derudover står kommunikationsgruppen også for pressekontakt og -håndtering. Kommunikationsgruppen er også ansvarlig for vores grafik og logomaterialer.

Gruppen består af: Marie Kjelgaard Hansen, Betine Hvidbjerg Brix, Kathrine Kanne Pedersen, Trille Astrid Stenshøj Nielsen

Kamma Viden

Kamma Viden er et nyt initiativ i 2021, som har til formål at bidrage til forskningen inden for køn og ledelse. Kamma Viden har et mål om peer-reviewed forskning og er netop i gang med første forskningsprojekt, som omhandler mænd og kvinders karriereveje i Danmark.

Gruppen består af: Trille Astrid Stenshøj Nielsen, Charlotte Bruun og Karina Burgdorff Jensen

Kammas Saloner

Kammas Saloner er et nyt initiativ i 2021. Kammas saloner er et anderledes netværk, som er forbeholdt nominerede til Kammaprisen (tidligere og nuværende) og kammagruppens medlemmer. Kammas saloner afholdes i perioden maj-november.

Gruppen består af: Marianne Vagn Pedersen, Karen Melchior Jensen, Stine Abrahamsen og Camilla Nørgaard Jensen

Kammaprisen

Kammaprisen uddeles hvert år til en kvinde, som inspirerer og løfter andre med sit virke og væsen. Uddelingen finder sted i Musikkens hus i Aalborg. Prisen har til formål at hylde kvinder, som går forrest og viser vejen frem for andre.

Gruppen består af: Helene Gottschalk, Marie Kjelgaard Hansen, Amalie Pedersen, Trille Astrid Stenshøj Nielsen, Kathrine Kanne Pedersen og Camilla Nørgaard Jensen.

Kamma samarbejde og sponsorater

Gruppen er ansvarlig for samarbejder med sponsorerer og bidragsydere, som gør Kammagruppens initiativer mulige.

Gruppen består af: Louise Hedegaard Josefsen, Apishek Karunalolon, Stine Abrahamsen, Anne-Dorte Jensen og Karina Burgdorff Jensen

Følg os på sociale medier